RIS3CAT Project

ITSL participates of a RIS3CAT Project: Noves estratègies per al control del virus de la síndrome respiratori i reproductiu porcí, RIS3CAT – COTPA – Regeva – COMRDDi16-1-0035-01 (2017-2020) co-financed by the European Regional Development Fund (FEDER)

Continue reading